هنوز کسی روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی میانه را دنبال نمی‌کند.