چهارشنبه ۱۹ مهر ۰۲، ساعت ۲۳:۴۳
تصویر امیر مهران پور